Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals zostało założone 3 października 2001 roku i jest stowarzyszeniem działającym na podstawie Ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989 r. (Dz. Ustaw Nr 20 poz. 104 ze zm.). OTOZ Animals uzyskało status organizacji pożytku publicznego. Krajowy Rejestr Sądowy nr 0000069730. Dzięki temu wszyscy, którzy chcą podarować naszym podopiecznym 1% swojego podatku, mogą nas wspierać. OTOZ Animals utrzymuje kontakty międzynarodowe m.in. z World Society for Protectionof Animals, której jest członkiem. OTOZ współpracuje także z RSPCA i Compassion In World Farming. Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. OTOZ Animals nie prowadzi działalności gospodarczej. Środki jednoprocentowe i darowizny otrzymane od darczyńców pozwalają nam polepszyć warunki bezdomnych zwierząt w prowadzonych przez nas schroniskach w Gdyni Tczewie, Starogardzie Gdańskim, Elblągu, Dąbrówce koło Wejherowa, Słupsku oraz Oświęcimiu. Od 01.01.2015 roku prowadzimy także schronisko w Iławie.
Wspieramy finansowo również schronisko w Bydgoszczy oraz Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt Dzikich w Jelonkach.
W 2014r. uratowaliśmy i znaleźliśmy nowe domy dla 5185 psiaków i 2840 kotów.
Pozyskiwane dzięki Państwa życzliwości środki służą przede wszystkim modernizacji i utrzymaniu schronisk OTOZ Animals oraz ratowaniu życia skrzywdzonych zwierząt. Stale dążymy do poprawy jakości życia bezdomnych zwierząt, które trafiają pod naszą opiekę. Istotne znaczenie dla naszej działalności ma Inspektorat ds. Ochrony Zwierząt, który interweniuje w sprawach dotyczących niehumanitarnego traktowania zwierząt.
Inspektoraty OTOZ Animals, których liczba w miastach wzrosła do 26, przeprowadziły w 2014 r. 3553 interwencje poprawiające warunki bytowe i często ratujące życie zwierząt. Trafiające do nas zwierzęta przechodzą nieraz prawdziwą metamorfozę w naszych schroniskach.
Inspektorzy OTOZ Animals angażują się również w akcje edukacyjne. Przeprowadziliśmy szereg spotkań w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach, w ramach, których uczymy dzieci miłości do zwierząt.
Dzięki wsparciu darczyńców w dalszym ciągu modernizujemy nasze schroniska.
Kontynuujemy w dalszym ciągu nasze coroczne akcje:
„Pomóż zwierzętom przetrwać zimę”,
„Adoptując mnie ratujesz mi życie” – rezultatem których jest duża liczba adopcji oraz poprawa komfortu zwierząt w schroniskach, a także akcje:
„ Zerwijmy łańcuchy”,
„Jedenaste – nie porzucaj” – zwracające uwagę na problem niehumanitarnego traktowania zwierząt domowych.
Do istotnych problemów związanych z prawem ochrony zwierząt dołączyła również kwestia planowanej i budzącej kontrowersje ustawy w zakresie zwierząt doświadczalnych. W listopadzie współorganizowaliśmy demonstrację w Warszawie, aby zamanifestować sprzeciw wobec obniżenia standardów ochrony zwierząt wykorzystywanych w eksperymentach.

Status OTOZ Animals

skanstatutuOTOZ Animals